https://www.farmastruhy.cz/

http://www.ekofarmajavornik.cz/

https://www.fabioagro.cz/

https://www.farmabasarovi.cz/home.php

Biorasovice.cz

Malá rodinná farma

https://www.farmabilkovi.cz/

Mitrovský Angus

ZD Dolní Hořice

Zaměření převáženě na rostlinnou a živočišnou výrobu a od roku 2011 zahájen provoz bioplynové stanice. Družstvo hospodaří na 1625 ha orné půdy a 403 ha trvalých travních porostů.

Farma Struhy

Farma struhy je rodinná farma
hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Blackmane Ranch

Náš ranč se nachází na Vysočině 13 km od města Žďár nad Sázavou a 20 km od Havlíčkova Brodu v CHKO Žďárských vrchů. Zabýváme se chovem koní American Quarter Horse a Paint Horse, které využíváme ke vzdělávacímu programu ranče, hippoterapii a samozřejmě také pro sportovní dobytkářské disciplíny a k práci na ranči.

Mlékárna Klíč

Mlékárna Klíč je vybudována v návaznosti na rodinné zemědělské hospodářství. Vyjadřuje místní původ, vlastní surovinu, vlastní dohled nad kvalitou a jedinečností místní suroviny, čerstvost a pozitivní postoj k zdravému životnímu stylu a šetrnosti k životnímu prostředí.

RenoFarmy

Farmy se zabývají rostlinnou i živočišnou výrobou, provozujeme také 4 bioplynové stanice.
Naším dlouhodobým cílem je efektivní a k půdě šetrné hospodaření.

Farma Markových

Rodinná farma na Znojemsku

 

Farma se nachází v obci Únanov u Znojma. Zabývá se pěstováním pestré škály plodin, zpracováním Českého modrého máku, olejů z vlastních vypěstovaných semen a prodejem krmiv a směsí pro exotické ptactvo, holuby a další.

https://biopratex.sk/

Odborné poradenstvo pre technológie v regeneratívnom poľnohospodárstve.

Expertný systém hospodárenia PRAT vychádza z poznatkov v oblasti výskumu a praxe v Českej republike, Slovenskej republike a Maďarsku za niekoľko rokov hodnotenia výsledkov a riešení produkčných systémov.

Spoločnosť Biopratex s. r. o. je jednou z mála spoločností rozvíjajúcich systémový prístup k hospodáreniu na pôde v súlade s požiadavkami trvaloudržateľného hospodárenia na pôde.

Systémové riešenia vychádzajú z analýzy možností v rámci podniku a návrhu opatrení pre dosiahnutie vyššej efektívnosti technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe pre zlepšenie využitia podnikových zdrojov a vynaložených nákladov.

Máme za sebou mnoho skúsenosti v oblasti revitalizácie pôdneho fondu s cieľom zvýšenia produkčných schopností pôdy, rentability výroby a zlepšenia hospodárskeho výsledku podniku.

https://vinagro.cz/

Od svého vzniku se naše společnost úspěšně věnuje pěstování polních plodin. Hospodaříme na území hlavního města Prahy v oblastech s písčitými až hlinito písčitými půdami.

https://ehlzetor.cz/farma-ehl

Jsme rodina z Lukavice s farmou v Kvasinách zabývající se chovem skotu plemene Aberdeen Angus v ekologickém režimu. Náš skot je od jara do podzimu na pastvinách a přes zimu je dokrmován senem a senáží ve stájích s venkovním výběhem.

Hovězí maso pochází z býků, kteří strávili dvě až tři léta na loukách spásáním trávy. Přirozená strava v podobě trávy se poté odráží na kvalitě, složení masa i menší zátěži pro životní prostředí.V našem hospodářství využíváme principy regenerativního zemědělství, které kladou důraz na zdraví půdy a podporují půdní život. V našem případě se jedná především o plánovanou pastvu skotu, jenž napodobuje migraci velkých stád divokých přežvýkavců ve volné přírodě. Ve zkratce jde o intenzivní krátkodobé zatížení porostu následované dlouhým obdobím odpočinku.

DVP Agro a.s.

Demonstrační farma DVP Agro a.s. se zabývá pěstováním a prodejem zemědělských produktů. Zajímá se o zdravou půdu, udržení vody v krajině, pěstování meziplodin. Používá nové technologie a zajímá se o regenerativní, inovativní a udržitelné postupy v zemědělství. Za účelem předání zkušeností pořádá dny otevřených dveří a semináře.

 

Jsme nová farma a věnujeme se regenerativnímu zemědělství. To znamená, že hospodaříme tak, aby po nás zůstala půda a krajina v lepším stavu, než jsme ji přebrali. Tedy, že se zvětšuje a tmavne nejúrodnější, vrchní část půdy. Vývoj našich pozemků každým rokem měříme a zaznamenáváme, abychom věděli, jak se nám to při zavádění nových, regenerativních metod hospodaření používaných ve světě daří. Věříme, že nejlepší certifikaci získáme od spokojených zákazníků, kterým při dnech otevřených dveří rádi ukážeme a vysvětlíme, jak a proč hospodaříme.

https://farmastamberk.cz/

Živá půda

Podstatou naší práce je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporujeme a posilujeme ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

AGROPODNIK Želovce

Regionálne silná farma s rastlinnou a živočíšnou produkciou, zabezpečujúca prácu a starostlivosť o pôdu v okrese Veľký Krtíš.

Regenerativní zemědělství v Maďarsku:

https://tmg.hu/

Regenerativní zemědělství Slovensko

Robert Dohál

robert.dohal@gmail.com