Členové

Odborní členové:

Ing. Ivana Šindelková (Biopratex s.r.o.)
Poradce v regenerativním zemědělství
www.biopratex.sk
sindelkova@biopratex.sk
tel: +420 605 509 918

Ing. Lubomir Marhavý (Biopratex s.r.o.)
Poradce v regenerativním zemědělství
Služby stroji no-till
www.biopratex.sk
marhavy@biopratex.sk
tel: +421 908 226 727

Ing. Karel Klem, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
Vědecký pracovník, regenerativní zemědělství, zvyšování organické hmoty v půdě, intercropping, carbon farming
klem.k@czechglobe.cz

Ing. Vít Bittner
Certifikovaný poradce, rostlinolékař, přípravky na ochranu rostlin v systému no-till
vit.bittner@seznam.cz

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová (Živá záhrada, s.r.o.)
Komposty s vysokým obsahem hub, život v půdě, půdní mikroorganismy, výzkum
zivazahradask@gmail.com
tel: +421 917 454 497

Ing. Juraj Baľák, PhD. (Živá záhrada, s.r.o.)
Komposty s vysokým obsahem hub, život v půdě, půdní mikroorganismy, výzkum
zivazahradask@gmail.com
tel: +421 917 454 497

Zuzana Benešová (Živá půda, Nadace Partnerství)
Jednání s úřady a ministerstvy, propagace regenerativního zemědělství
zuzana.benesova@nap.cz
www.regezem.cz

Antoine Monier
Poradce v regenerativním zemědělství.
Dlouholetá zkušenost i ze zahraničí. Centrální koordinátor SOILTEQ.
anmonier@soufflet.com
https://www.soilteq.eu/cs/

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně – docent – Agrosystémy a bioklimatologie.
vladimir.smutny@mendelu.cz


Zemědělci:


ABG Želovce, s.r.o.

AGRO Vojkovice, spol. s r.o.
info@agrovojkovice.cz
http://www.agrovojkovice.cz

AGROKIRHU s.r.o.

AgroKrůt, s.r.o.
info@agrokrut.cz
https://agrokrut.cz

AGROPODNIK Želovce s.r.o.
Martin Veverka
veverka.martin@kastanka.cz

DVP Agro a.s.
Rostislav Mátl
rostislav.matl@dvpagro.cz
https://dvpagro.cz

Farma Holubice s.r.o.

Farma Štamberk

FARMARY s.r.o.
Marie Mičová
info@farmary.cz

Ing. Jiří Opekar

Farma Klíč 
Marek Klíč
marek.klic@gmail.com
www.mlekarnaklic.cz
www.dropipole.cz

Radek Hora

VIN Agro s.r.o.

Tomáš Ehl (Farma Ehl)
Sebastian Ehl
https://ehlzetor.cz/farma-ehl
Instagram: farma_ehl
sebastian.ehl@seznam.cz

RenoFarmy, a.s.
Zbyněk Gazdík
https://renofarmy.cz

Farma Markových
Jiří Marek
https://farmamarkovych.cz

Blackmane Ranch
Martin Ondráček
https://blackmane-ranch.cz

Miroslav Chlanda

Zdeněk Štěpánek

Farma Struhy s.r.o.
Tomáš Kojetín
https://www.farmastruhy.cz

ZD Dolní Hořice
Martin Mejdrech
https://www.zddolnihorice.cz

ZD Rácov
Ivana Šindelková

Statek Mitrov, a.s.
Mitrovský Angus

Karel Kalný
https://mitrovsky.com

Jiří Bílek 
https://www.farmabilkovi.cz