Spolupráce

Český spolek pro agrolesnictví

Náš spolek navázal spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví.

  • koordinace při tvorbě strategických vládních dokumentů
  • pořádání vzdělávacích akcí a exkurzí