Regenerativní zemědělství, cesta ke zdravé krajině.

Regenerativní principy v zemědělství:

No-till zpracování půdy.
Minimální pohyb s půdou a snížení pracovních úkonů.

Udržování stálého pokryvu půdy.

Intenzivní pěstování meziplodin a doprovodných plodin.

Střídání plodin.

Regenerativní pastva.
Krátké a intenzivní pasení. Spásání jen o třetinu, poté na novou pastvu.

Jaké jsou funkce spolku?

Zavádění a propagování regenerativních principů v zemědělství.

Ověřování nových postupů.

Výměna zkušeností, vzdělávání, osvětové aktivity, terénní exkurze a výukové programy.

Propojování praxe a výzkumu.

Jednání s úřady, institucemi a státními orgány za účelem prosazování zájmů členů spolku s cílem, aby zemědělství bylo udržitelné, poutalo uhlík do půdy a bylo současně efektivní.

Zabezpečování činností a služeb podle potřeb a zájmů členů spolku a to zejména činnosti informační, poradenské, vzdělávací, propagační a jiné.

Nadcházející události

Vzdělávání

O nás

Chci se stát členem

Nabídka:

Nabídka 10 poradenských dní zdarma

V rámci projektu Živý region Podbrněnsko máme možnost nabídnout zemědělcům, kteří mají zájem o přechod do ekologického zemědělství celodenní poradenství zdarma. Celkem 10 poradenských dní.

Mapa členů