Setkání spolku s prezidentským párem24. 4. 2024 na farmě pana Guta proběhlo setkání s prezidentem Petrem Pavlem a jeho ženou Evou. Spolu s ostatními členy pro regenerativní zemědělství jsme představili principy našeho hospodaření pro zdravější půdu a ukázali výsledky zlepšení oproti konvenci na zasakovacím testu a půdním profilu.

Setkání si velmi vážíme a oceňujeme zájem o zdravou půdu.

„Dnes jsem měl příležitost blíže se seznámit s regenerativním zemědělstvím. Hospodařením, které obnovuje kvalitu půdy, omezuje používání umělých hnojiv a pesticidů, přispívá k zadržování vody v krajině nebo k ukládání CO2 v půdě. A to vše při srovnatelných výnosech a vyšší kvalitě produkce.
Často slyšíme, že něco nejde. Farmáři, které jsem dnes potkal, dokazují, že lze hospodařit šetrně, efektivně, bez přemrštěných dotací a ještě z toho mít dobrý pocit a radost. Po vlně stávek a protestů zemědělců jsou pro mě velkou inspirací a povzbuzením, že i složité problémy mají řešení, která nemusíme pracně hledat, ale stačí jim pouze jít naproti.“

uvedl Petr Pavel na facebookovém profilu, 24. dubna 2024