REGEZEM

Pro komunikaci na téma regenerativní zemědělství můžete rovněž využít i tuto platformu, kterou spravuje nadace Živá půda.
V této platformě odpovídají na dotazy i někteří členové našeho spolku.

Co je platforma pro regenerativní zemědělství?

Platforma je online prostředí pro všechny regenerativní zemědělce nebo zájemce o regenerativní zemědělství. Najdete zde články, návody, rady expertů, postupy regenerativního zemědělství, diskuzní fórum s poradnou, zemědělskou techniku i nabídku práce a brigády.

Slouží k:

  • výměně zkušeností s regenerativním zemědělstvím
  • sdílení dobrých i špatných zkušeností
  • diskuzi nad postupy regenerativního zemědělství
  • propojování praxe a výzkumu
  • navazování kontaktů mezi zemědělci a odběrateli produkce z regenerativního zemědělství

Platformu vytvořila a spravuje Živá půda ve spolupráci se Spolkem pro regenerativní zemědělství

https://www.regezem.cz/