Memorandum s Českým spolkem pro agrolesnictví

Dne 26.4.2024 navázal spolupráci Český spolek pro agrolesnictví a Spolek pro regenerativní zemědělství s cílem podporovat udržitelné a ekologicky šetrné zemědělství. Tato spolupráce spočívá ve sdílení informací, vzájemném vzdělávání a společném prosazování principů agrolesnictví a regenerativního zemědělství. 

Spolky se Memorandem zavázaly, že budou spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání a osvěty, ale také v jednání s vládními institucemi a úřady.https://agrolesnictvi.cz